Hej alla barn och föräldrar på Skönstaholmsskolan!

Ni har nu fått veta att rektor Karin kommer att avsluta sin tjänst på Skönstaholmsskolan. Rekrytering av ny rektor kommer att påbörjas efter årsskiftet. Jag kommer att vara tf rektor på skolan resten av läsåret.

Jag har hittills fått ett mycket positivt intryck av skolan och ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med barn, personal och föräldrar under resten av året.

Samtidigt som verksamheten rullar på under detta läsår pågår planeringen inför nästa. Antalet barn i Farstaområdet ökar ständigt och alla barn behöver en skolplats från sex års ålder. Jag och Skönstaholmsskolan har fått i uppdrag att starta upp nya klasser i det som idag är Kvickenstorpsskolan, då de flyttar till nya lokaler under sommaren. Som förälder kommer man alltså kunna söka till förskoleklass både på Skönstaholm och Kvickenstorp och alla dessa klasser tillhör oss. De barn som redan går på Skönstaholmsskolan berörs inte utan går kvar i sina klasser här. Mer information om detta får ni när jag vet mer. Om ni har frågor får ni gärna höra av er till mig.

Under veckan har jag haft förmånen att få möta föräldrarådet på skolan. Jag upplevde det som ett mycket positivt möte där vi samtalade om viktiga frågor som berör vår skola. Jag tycker att det är viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete med er föräldrar och ser fram emot fortsatta möten i olika sammanhang!

Med vänliga hälsningar,
Patrik Sjöberg, tf rektor

Dela:
Kategorier: