Med anledning av fredagens händelser i Stockholm

Det är svårt att hitta ord som nog beskriver den sorg och bestörtning som vi känner över händelserna i Stockholms city i fredags eftermiddag. Våra tankar går till de som drabbats och till deras anhöriga.

Efter en sådan händelse kan det finnas barn som har blivit berörda och som bär på olika funderingar där vi vuxna behövs som stöd. Vi uppmanar alla att vara lite extra uppmärksamma kring detta. Händelsen väcker också mycket känslor bland oss vuxna och det är viktigt att vi alla tar hand om varandra i stunder som denna.

På Skönstaholmsskolan fortsätter vi verksamheten runt barnen som vanligt. Vi vet att invanda rutiner och vardag skapar trygghet och lugn. Skönstaholmsskolans personal är uppmärksam och beredd på att möta eleverna och svara på eventuella frågor och tankar som dyker upp. Om du som vårdnadshavare har frågor om den kommande tidens verksamhet eller om du har andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att prata med oss i personalen.

Information uppdateras kontinuerligt på stadens hemsida www.stockholm.se. Här finns också information och länkar till material och stöd kring hur man kan prata med sitt barn i krissituationer.

 

Med vänlig hälsning,

Patrik Sjöberg

Rektor

patrik.sjoberg@stockholm.se

08-50847581

Dela:
Kategorier: