Föräldraråd 3 maj kl 18.00

 

Följande punkter tänkte vi från skolan ta upp:

1. Läsåret 17/18 – organisation, tider etc
2. Renovering
3. Fotografering
4. Rastverksamheten
5. Skolavslutning
6. Övriga frågor

Med vänlig hälsning,
Patrik Sjöberg
Rektor

Dela:
Kategorier: