Utrymme för kreativitet och hälsa

Skolan har en musikinriktning sedan 1999 och alla elever får undervisning i vår fina musikverkstad och musiksal. Tillsammans med våra duktiga musiklärare får eleverna lära sig många olika instrument och får bland annat sätta upp egna musikaler, på scenen i matsalen. I våra slöjdsalar ryms mycket skapande inom såväl textil som trä och metall.

Skolan har egen idrottshall och en egen idrottsplan utomhus. Förutom möjligheten att prova lagsporter och individuella idrottsgrenar så ingår även hälsolära i idrottsundervisningen.

Dela: