Bredd, djup och eget ansvar

Under årskurs 4–6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar.

Temadagar och projektarbeten som följer aktuella händelser blir ett naturligt sätt att få upptäcka världen genom historia, geografi, fysik och skolans alla andra ämnen.

När eleverna slutar sjätte klass har de med sig en bred kunskap att bygga vidare på och förmågan att självständigt kunna lösa uppgifter

Dela: