En lekfull start

Som 6-åring börjar man i en förskoleklass, vilket är en mjuk övergång från förskola till grundskola. Här startar barnen resan som elever och det är ett utvecklande år då skolämnen, idrott och även musik introduceras genom leken. Eleverna får också lära sig att bli självständiga i större grupper.

Efter det här året är barnen förberedda för skolan och har skaffat sina första klasskompisar, vilket gör skolstarten ännu smidigare.

Dela: