Förstå, inte memorera

Genom att skapa nyfikenhet, engagemang och känsla ansvar för det egna lärandet hjälper vi eleverna att nå bra studieresultat.

Otaliga forskningsrapporter visar att barns inlärning stimuleras av kreativa arbetsuppgifter. Vi har därför satsat på estetiska lärprocesser. Bild, dans och musik inkluderas i flera ämnen såsom matematik, naturkunskap och svenska vilket gör att eleverna lär sig på ett lustfyllt sätt.

Våra elever får varje termin undersöka ett tema utifrån flera skolämnen. Syftet är att skapa en röd tråd och ge eleverna en helhetsbild, de ska förstå snarare än att memorera. De lär sig också att se hur olika ämnen kan hänga ihop och att det finns många sätt att inhämta kunskap. Det sistnämnda är viktigt eftersom olika människor har olika lärstilar, de tar till sig kunskap på olika sätt. Vi följer självklart den centrala läroplanen oavsett vilket tema vi jobbar med.

Läsårstema med delteman

Vi har inga färdiga läromedel utan använder istället arbetsmaterial som kopplas till de mål som finns både för klasen och på individuell nivå.

Varje termin arbetar vi efter ett nytt tema. Lärarna presenterar temat för eleverna, till exempel genom en teateruppsättning eller en bana med stationer som eleverna får besöka. Eleverna får sedan själva komma med förslag på vad som ska tas upp och vad man kan göra inom det tema som lärarna har planerat. Huvudtemat delas in i delteman.

Verkstad två förmiddagar per vecka

Vi har en musikverkstad, ett laboratorium, en sagogrotta och en ateljé – här kan eleverna få utlopp för flera olika uttrycksformer.

Eleverna delas in i arbetsgrupper som tillbringar två förmiddagar per vecka i en av verkstäderna, efter tre veckor byter eleverna verkstad och när alla har varit i alla verkstäder är det dags för ett nytt deltema. Eleverna presenterar för varandra vad de har kommit fram till inom de olika områdena och på våren är det vernissage där även föräldrar och syskon är välkomna att komma och titta.

Arbetsgrupperna i årskurs 1–3 är åldersintegrerade i sina verkstäder och årskurs 4–5 har egna verkstäder. Årskurs 6 har istället ”elevens val” på Hökarängsskolan.

Exempel på tidigare teman

Under höstterminen 2011 var huvudtemat LasseMajas detektivbyrå, med koppling till de populära böckerna. Vid presentationen av temat hade lärarna byggt upp stationer där eleverna fick träffa olika karaktärer från böckerna, de fick också lösa ett mysterium. I verkstäderna fick eleverna bland annat skriva egna detektivromaner, undersöka hur ett fingeravtryck ser ut när man tittar med lupp, skriva filmmusik och skapa egyptiska geometriska former.

Fler exempel på tidigare teman: Relationer, Tyskland, Frankrike, Stockholm m.m.

Dela:
Kategorier: