Fritidshem och Fritidsklubb

Skönstaholmsskolans fritidshem består av 5 avdelningar Fiolen, Pianot, Saxofonen, Flöjten och Banjon. På Pianot arbetar 4 personal med en grupp på 45 elever i årskurs 1-2. På Saxofonen arbetar 3 personal med en grupp på 24 elever i förskoleklass. På Flöjten arbetar 3 personal med en grupp på 28 elever i årskurs 3 och på Banjon arbetar 4 personal med en grupp på 37 elever i år 1-2. Fritidspersonalen följer eleverna under hela dagen  vilket resulterar i en helhetssyn på eleven och samverkan skola-fritids underlättas.

Fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4-6. 

Vår vision

Att elever och vuxna har roligt tillsammans och att vi bryr oss om varandra. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga och positiva samt att de går till oss med glädje.

 

 

Dela: