Fritidshem och Fritidsklubb

Skönstaholmsskolans fritidshem (F-3) består av 3 avdelningar Pianot, Osten och Banjon. Personalen på fritidshemmet och på fritidsklubben följer eleverna under hela dagen  vilket resulterar i en helhetssyn på eleven och samverkan skola-fritids underlättas.

Fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4-6.

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.

Elevens bästa är fokus för verksamheten. Det är betydelsefullt att skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning. Genom samverkan mellan skolans verksamheter och hem kan vi stödja och stimulera utvecklingen av såväl normer och värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande.

Vi ska stimulera eleverna att pröva på nya saker och hjälpa eleverna känna tillit sin egen förmåga.

För att stödja elevernas utveckling och lärande är det viktigt att det finns ett tydligt syfte och en progression med de olika aktiviteterna eleverna får möta i undervisningen i fritidshemmet och på fritidsklubben.

 

 

Dela: