Korta fakta om skolan

Skönstaholmsskolan är en kommunal grundskola med verksamhet som omfattar förskoleklass, grundskola årskurserna 1–6, fritidshem samt fritidsklubb.

Vi använder oss av estetiska lärprocesser eftersom barns inlärning stimuleras av kreativa arbetsuppgifter. Genom att låta eleverna undersöka ett tema utifrån flera skolämnen skapar vi en röd tråd i undervisningen.

Skolan har cirka 200 elever och 30 medarbetare i en lugn och trygg miljö med stark gemenskap.

Dela: