Nyfikenhet och lustfyllt lärande

Eleverna börjar utforska skolans alla ämnen och vi lägger stor vikt vid att skapa en atmosfär som stimulerar nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

Med samma klassrum och samma lärare under de första åren får eleverna den studiero och trygghet som behövs för att lära sig. En viktig del i elevernas utveckling är att de känner att ”jag kan”. Två förmiddagar per vecka får eleverna arbeta i åldersintegrerade grupper i någon av skolans verkstäder: musikverkstaden, laboratoriet, sagogrottan och en ateljén.

Dela: