Föräldraråd 29 november klockan 18.00-19.30

Välkommen till föräldrarådets möte. Denna gång träffas vi på Kvickenstorpsskolan, ingång från gaveln mittemot idrottshallen. Alla intresserade föräldrar från Skönstaholmsskolan och Kvickenstorpsskolan är välkomna.

Dagordning

  • Kort om nuläget
  • Skolavslutningar och traditioner
  • Framtida renoveringar
  • Nytt i styrdokument och riktlinjer
  • Hbtq och normkritik
  • Vårdnadshavares övriga frågor

Välkommen!

Dela:
Kategorier: