Organisation

Alla elever i skolenheten tillhör en klass. Klassläraren (årskurs F–6) har övergripande ansvar för klassen, för eleverna i klassen och för kontakten med elevernas vårdnadshavare. Tre till fem klasser bildar ett arbetslag.
En arbetslagsledare leder arbetslaget.

Inom skolenheten finns följande arbetslag: I Skönstaholmsskolan finns arbetslagen F–3 och
4–6 samt fritidshemmen som utgör ett eget arbetslag. Arbetslagen har ett bra samarbete ”över gränserna”, till exempel finns fritidspersonalen med under lektionerna i skolan.

 

Dela: