Vi välkomnar lärarstudenter

Skönstaholmsskolan har gott samarbete med lärarhögskolorna och tar emot studenter som gör sin verksamhetsförlagda praktik på skolan. Skolans egen personal är välutbildad och deltar i aktuella kompetensutvecklingsprogram.

Dela: