Start

Välkommen till Skönstaholmsskolan

-den lilla skolan med de stora möjligheterna

 

Skönstaholmsskolans lilla format gör att eleverna upplever alla vuxna som nära och att de blir sedda och bekräftade. Skolan ligger i en trygg miljö och har nära till både grönska och kommunikationer.

Vi som arbetar här känner stolthet över vår fina skola och det arbete som sker i det dagliga tillsammans med våra elever. Genom olika processer strävar vi efter att skapa nyfikenhet och engagemang. Vi arbetar med att synliggöra lärandet för att stödja eleverna att ta eget ansvar och nå bra resultat i sina studier och sociala utveckling.

Allt det vi gör, det gör vi för att eleverna ska ges stöd och möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Vårt mål är att eleverna ska komma till skolan med lätta steg och lämna skoldagen med en känsla av att ”jag kan”.

Kvickenstorpsskolan nystartades ht 2017 med två förskoleklasser. Inför kommande år tar vi emot nya förskoleklasser igen. Kvickenstorpsskolan är en egen skola men tillhör samma rektorsområde som Skönstaholmsskolan. Verksamheten på Kvickenstorpsskolan har samma inriktning som på Skönstaholmsskolan. Vi har erfaren och engagerad personal som arbetar i skolan och på fritids, och som brinner för att bygga upp en verksamhet med hög kvalitet.

 

 

Kalender

  • Heldag Föräldraråd
  • Heldag Hösttermins slut
  • Heldag Studiedag
  • Heldag Terminsstart VT
  • Heldag Sportlov

Nyheter